8 Temmuz 2011 Cuma

Su İçmenin ve Hareket Etmenin Sağlığa Yararları

Mucize İddiası:

Kuran'da dikkat çekilen davranışlardan biri, Hz. Eyüp'e gelen bir vahyi anlatan ayetlerde bildirilir:
Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti. "Ayağını depret. İşte yıkanacak ve içecek soğuk (su," diye vahyettik). (Sad Suresi, 41-42)
Hz. Eyüp'e şeytanın vermiş olduğu sıkıntı ve rahatsızlığa karşılık Allah'ın bildirdiği tavsiyelerden biri "ayağını depretmesi"dir. Ayette geçen bu ifade hareket etmenin, spor yapmanın faydalarına işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) Nitekim "Ayağını depret, yere vur" diye tercüme edilen "urkud" kelimesi, Enbiya Suresi 12. ve 13. ayetlerde "koşmak" anlamında kullanılmaktadır. Bu da burada kastedilen hareketin "koşma" veya "hızlı yürüme" şeklinde olabileceğini göstermektedir.

Spor esnasında, özellikle bacak kasları gibi uzun kasların hareket ettirilmesi (izometrik hareketler) ile kan dolaşımı hızlanır, hücrelere giden oksijen miktarında artış olur. Bunun sonucunda kişinin üzerindeki bitkinlik kaybolur, toksik maddelerin vücuttan atılmasıyla da kişi dinçleşir.145 Aynı zamanda vücut mikroplara karşı çok daha dirençli bir hale gelir. Düzenli egzersiz yapan kişiler geniş ve temiz damarlara sahip olurlar. Bu da damarların tıkanmasını, dolayısıyla kalp hastalıklarını önleyici etki yapar.146 Ayrıca düzenli yapılan egzersiz, kan şekerinin dengesini sağlayarak şeker hastalığını önleyici rol oynar. Sporun karaciğer üzerindeki olumlu etkileri, "iyi kolesterol" diye adlandırabileceğimiz kolesterol seviyesini yükseltir.

Ayette, yıkanmaya ek olarak bir de su içilmesi tavsiye edilmiştir. Suyun vücudun her organı üzerinde oluşturduğu faydalar göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Ter bezleri, mide, bağırsaklar, böbrekler, cilt ve bunlar gibi daha pek çok organın sağlığı, suyun vücuda yeterli miktarda alınmasına bağlıdır. Bu konuda meydana gelebilecek bir rahatsızlığın telafisi de yine suyla yapılan takviye ile mümkün olur. Bitkinliğin, yorgunluğun ve uyku halinin çözümü de yine vücuttaki su miktarının artırılması, böylece toksik maddelerden arınılması sağlanarak gerçekleşir.


Reddiyem:

Bu ayet hakkında hiçbir açıklamaya gerek yok,ayette hiçbir ''bilinemezlik'' yok.Suyun sağlığa yararları da sporun sağlığa yararları da biliniyor binlerce yıldır.Zaten bilinememesine imkan var mıdır?Ama ben yine de biraz açıklama yapıyım çok ''gereksiz'' olmasına rağmen.

Susuz insan yaşayamaz bile ve bu milyonlarca yıldır bilinen birşey.Su zaten birçok kültürce kutsal görülmüştür.Suya Tanrı diye tapan Paganlar vardır,suyu kutsarlar,suyun mucizevi bir tedavi aracı olduğuna inanırlar.Kökeni Sümer inançlarına dayanır. Bu ayette de suyun normal anlamda sağlığa yararlarından çok Pagan dinlerdeki gibi Tanrısal olarak mucizevi yarar sağladığına dair inanç yer almaktadır. Normal olarak su çok yararlıdır fakat herhangi bir hastalığı ''anında'' yok edici özelliği yoktur. Bu bakımdan ayet bilimsel olmaktan çok bilimle çelişir!

Spor da aynı şekilde binlerce yıldır yararları bilinen bir konudur.

Bu kadar basit gözlemlenebilecek şeylerin(gözleme bile gerek yok,insanın 5 parmaklı olduğu bilgisi kadar apaçık bilgiler bunlar) mucize olarak sunulması elbette mantık kurallarına aykırıdır, adeta mantık çerçevesini yakıp-yok etmektir.

Öte yandan ayette spora dair herhangi bir şey yoktur, tıpkı Musa'nın asasını kayalara vurup kayalardan su fışkırtması gibi, Eyüp de ayağını yere vurup yerden su fışkırtıyor yani "koş, zıpla" vb. diye bir hüküm yok. Musa'nın taştan su fışkırttığını söyleyen ayete bakalım önce:
Biz onları on iki kabile hâlinde topluluklara ayırdık. (Tîh sahrasında susuzluktan sıkılan) kavmi Mûsâ’dan su istediğinde biz ona, “Asânı taşa vur” diye vahyettik. (Vurunca) taştan on iki pınar fışkırdı. Herkes (kendi) su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin” (dedik). Onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Araf Suresi, 160)
Aynı bunun gibi, Eyüp'ün başına gelenlerin de "mucize"lerden olduğu açık. Ve bu da Kur'an'a başka yerlerden sokulmuştur zaten, hatta o ayağını yere vurunca ortaya çıkan ırmaktan "altın" çekirgeler de çıkmış da Eyip bunlarla zengin olmuş! Şu linki okursanız anlayacaksınız: