21 Temmuz 2011 Perşembe

Denizlerin Birbirine Karışmaması

Mucize İddiası:
19- İki denizi salmıştır, birbirleriyle birleşiyorlar.
20- Aralarında bir engel vardır, birbirlerinin sınırını aşmıyorlar.
                                                                                                 55- Rahman Suresi 19-20  
Denizaltı araştırmaları ile ünlü Fransız bilim adamı Kaptan Jacques Cousteau denizlerdeki su engelleri ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır: "Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki, Akdeniz’in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu’ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz’den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazı’nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu. Oysa ki bu iki deniz, birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptiler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz’in birleştiği Mendep Boğazı’nda da bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik."  
Kaptan Cousteau’yu şaşırtan bu durum, denizlerin birleşmesine rağmen suların karışmaması, Kuran’da 14 asır önceden söylenmiştir. Çıplak gözle algılanamayan ve suyun algılanan özelliklerine ters gibi gözüken bu özellik, ilk olarak Arap Yarımadası’nın denizcilikle ilgisi olmayan insanlarına açıklanmıştır.
Denizlerin arasındaki engel denizlerin altındaki hayatın daha renkli olmasına katkıda bulunmaktadır. 300x199 DENİZLERİN ARASINDAKİ ENGEL 
İki denizi birbiri üstüne salan O’dur. Bu tatlı ve ferahlatıcı, bu tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına karışmalarını önleyen bir sınır olarak engel koymuştur.(Furkan Suresi, 53)

Reddiyem:

Öncelikle Kur'an'da tekrarlanan bu "yanlış" bilginin zaten bilindiğini bizzat Kur'an'ın kendisinden anlamaktayız, mucizecilerin hiç bahsini etmedikleri, kırpıp mucize yaratmaya çalıştıkları ayetleri bi görelim önce.

Kur'an'da bu bahis üç yerde geçmektedir, mucizeciler sadece ikisini vermişler, Rahman Suresi ayetlerini kırpmışlar. Bu bahis Fatır Suresinin 12. ayetinde de geçmektedir, görelim;
İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.
Bu ayetten aktarılan yanlış bilginin zaten o zamanlarda bilinen bir şey olduğu anlaşılıyor. Bilinen bir yerden bahsediliyor, "siz oradan balık yersiniz, süs eşyası çıkarırsınız, yüzen gemileri görürsünüz" deniyor. Yani bura her nere ise Arapların bilmekten öte geçimlerini sağladıkları bir yer. Herkesin bildiği bu bilgiyi hatırlatarak, Allah'ın gücüne, şanına vurgu yapılıyor. Yani Allah'ın nimetlerinden sayılıyor. "Sizin balık tuttuğunuz, gemiler yüzdürdüğünüz o denizleri Allah karıştırmıyor, Allah onların arasına engel koymuştur deniliyor. O zamanın ilkel insanının her şeyi Allah'a bağladığına, o denizlerin karışmıyormuş gibi görünmesinin Allah'ın işi olduğuna ve dolayısıyla karışmıyormuş gibi görünen o su kütlelerinin bu durumuna neden olan fizik kanunlarından bihaber olduklarına güzel birer kanıttır bu ayetler.

Ayetlerde bahsedilen yer bence Bahreyn, aşağıda açıklayacağım. Ayetler genel olarak bütün tatlı-tuzlu sulardan bahsetmiyor, o anlatılan, bana göre Bahreyn olan, yer nere ise oradaki tatlı-tuzlu su ilişkisinden bahsediliyor. Yani Kur'an yazarları bu olayı nerede gördü ise veya nerenin yerlisinden duydu ise, ayetlerin kapsamı da orası. Bu ayetlerden açıkça anlaşılıyor. Anlayacağınız o ki, Kur'an'ın dünyadaki bütün denizler hakkında bir iddiası yok. O zaman yaygın olarak bu yanlış bilginin bilindiği, dedikodusunun yapıldığı yeri, Allah'ın nimetlerine delil olarak sunuyor. Bunu da bir dipnot olarak sunduktan sonra devam edelim.  

Şimdi bu yanlış bilginin zaten o zamanlar bilindiğini Kur'an'dan kanıtladığımıza göre mucizecilerin üzerini örtmek istedikleri diğer meselelere gelelim, ayetlerdeki bilimsel çelişkileri görelim. Rahman Suresi kırpılmış dedik, önce tamamını alalım buraya;
İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar.Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. (Rahman Suresi 19, 22)
Çelişkinin altını çizdiğim ayette olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Bu ayete göre tatlı suda da inci ve mercan yetişiyor ama tatlı suda inci ve mercan yetişmez, bunlar tuzlu su ürünleridir. Madem Allah bilimsel olarak denizlerin karışmadığını biliyordu, bunu ilk kez Kur'an dile getirmişti, o halde Allah muhatap olduğu yıllarda bile rahatça gözlemlenebilecek, bilinebilecek böyle bir konuda nasıl çelişkiye düşmüştür? Müslümanlar buna şu şekilde cevap veriyorlar;
Rahman Suresi'nde sadece "iki deniz" ibaresi vardır, tatlı, tuzlu olduğundan bahsetmez. Furkan ayetinden farklı bir mesele anlatılmaktadır.
Gibi komik savunmalara girişiyorlar. Ama Kur'an'da, bahsedilen bir şeyin defalarca tekrarlandığı olur bunlar hep aynı şeyi anlatırlar, farklı meselelere değinmezler. Zira biz mucizecilerin göstermekten çekindikleri, yukarıda verdiğim Fatır-12'de de aynı olayın anlatıldığı görüyoruz. O ayette de sulardan birinin tatlı birinin tuzlu olduğu yazıyor ve "süs eşyaları" yetiştirirsiniz diyor. Bildiğiniz gibi inci ve mercan da süs eşyalarıdır. Yani Rahman ayetleri diğer ayetlerle aynı konudan bahsediyor. Ama diyelim ki bahsetmiyor?

Bu sefer de inci ve mercanlar tuzlu suda yetiştiklerinden ayet her iki denizin de tuzlu olup karışmadıklarını söylemiş olur -ayette her iki denizden de inci ve mercan çıktığı yazıyor- ki, bu da yine hem bilimle hem de Kur'an'ın kendisiyle çelişmiş olur. Bu kadar basit çelişkilere düşen bir kitabın kendi zamanında bilinmeyen bilgiler vermesi düşünülebilir mi? Dinlerden arındırılmış, mantıklı bir beyin için; düşünülemez!

Bir savunmaya göre de burada "tağlib(*)" sanatı kullanılmıştır, Arapça'm yok ama ayette "ikisinden" anlamına gelen "min-humâ"nın başka ayetlerde kullanımına bakalım:
De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur’an’dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.” (Kasa Suresi, 49) 
...Fakat o ikisinden, bir erkek ile onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı ve de onlar, Allah’ın izni olmadan onunla (sihirle) hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir... (Bakara Suresi, 102) 
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Nisa Suresi,1)

Zaniye (zina yapan kadın) ve zani (zina yapan erkek); o zaman ikisinden herbirine yüz celde (yalnız cilde tesir edecek sopa) vurun. (Nur Suresi, 2)
Bu ayetlerde altını çizdiğim kelimelerin tümünün Arapçası "min-humâ"dır. Peki buralarda da bu sanat kullanılmış mıdır? Örneğin Nisa ayetine göre insanlar sadece Adem'den mi yoksa Havva'dan mı türemiştir? Sonuçta tek birinden türemesi imkansız ama mitolojide her şey mümkündür. Yoksa sadece işlerine gelen yerlerde mi kullanılıyor bu sanat? Peki Fatır-12'deki, "ve min kullin", "her birinden, hepsinden" kelimesinde de kullanılmış mıdır bu sanat? Kullanıldığını var sayarsak bu durumda hadi, "süs eşyaları" yani "inci ve mercan" için tuzlu suyu kastetmiş olsun, etler(balıklar) için hangi su kastediliyor acaba?

Zira balık dediğin tatlı suda da tuzlu suda da yetişir. Bunlara savunma derseniz bunlar da birer savunma işte. Ama inanırların kitaplarını savunabilmek için çarpıtmalara gitmeleri içler acısı değil de nedir? Zaten bu savunmadan onlar bile tatmin olmuş görünmüyorlar, birkaç açıklama arasında sunulmuş.

"Tatlı suda inci oluşmaz ama tatlı-tuzlu su karışımlarında oluşur, ayet bundan bahsediyor" diyen de var. Tatlı-tuzlu su karışımlarında incilerin doğal olarak oluştuğu doğrudur ama bu savunma resmen Kur'an ayetini yalanlamaktır. Zira Kur'an kesin bir dille bu tatlı ve tuzlu suyun karışmadığını, aralarında bir perdenin olduğunu söylüyor. Yani bunlar bir arada bulunan iki ayrı su kütlesi, aralarında alışveriş yok. Ama savunmaya göre inci tatlı ve tuzlu su karışımından oluşuyor. Kur'an'ın karışmıyor dediğine, karışıyor diyor anlayacağınız. Bir kez daha gördüğünüz gibi Kur'an'ı haklı çıkarmak, mucizevi göstermek adına, kendi kitaplarını tahrip etmekten çekinmiyorlar.

Bir savunmaya göre de tatlı suda inci ve mercan yetişirmiş, bilmem kimin rivayetine göre. Hayır efendim yetişmez, yapay yollarla inci yetiştirildiği biliniyor, Çin bu konuda başı çekiyor ama mercan yapay yollarla da yetiştirilmez.

Ayrıca ayetlerde inci ve mercanların doğal olarak oluşmasından bahsediliyor, dolayısıyla Çin gibi ülkelerin yapay yollarla ürettikleri inciler-tatlı sularda doğal yollarla inci yetişmez- bu ayetleri kurtaramaz. Dediğim gibi mercan yapay yollarla da üretilemiyor. İnciler ise Mussel adı verilen bir midyeyi aşılama yöntemiyle üretiliyor ve oluşturulan inciler kalitesiz incilerdir, şuradan okuyabilirsiniz;

Başka savunmaları da var ama onlara değinmek bile gerekmez, zira artık bilimsel araştırmaları inkar etmek yoluna gitmekte ve "en iyisini Allah bilir" demeye getirmekteler. Savunmaları şuradan okuyabilirsiniz:


Kısacası bu çelişkiler tek başlarına yeter ayetin mucize teşkil etmediklerine ama biz devam edelim. Yukarıda Kur'an ayetleriyle zaten kanıtlamıştım ama Kur'an'dan eski kaynaklarda da bu yanlış bilgiye rastlıyoruz, bunları da gösterelim:
Muhammed’den yaklaşık 550 yıl önce yaşayan Romalı bir bilgin olan Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-79), Naturalis Historiae adlı eserde bu varsayıma şu şekilde yer vermiştir:  
…Denize bir borudan akar gibi karışan tatlı suyun özellikleri daha da ilginç ve harikadır. Çünkü suda hayret edilecek özellikler vardır. Kendisi daha ağır olan deniz suyu, kendisinden daha hafif olan tatlı suyu üzerinde taşır. Dolayısıyla tatlı su, deniz suyundan hafif olduğu için deniz suyuna karışmaz ve denizin üzerinde yüzer. (Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historiae II, CVI 224)  
Şu linkten İngilizcesini kontrol edebilirsiniz, zaten bölümün en başında söz konusu edilmektedir:

Yaşlı Plinius, Doğa Tarihi, 2. Kitap, Bölüm 106
Bir de Tevrat'tan bir ayet verelim:
Vaiz.1=7:Bütün ırmaklar denize akar, Yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner.
Irmakların denize akıp sonra çıktıkları yere geri dönmesi demek, ırmak suyunun(tatlı su) deniz suyu(tuzlu su) ile karışmayıp, deniz suyundan ayrı bir şekilde tekrar çıktığı kaynağa geri dönmesi demektir. Yani tatlı suyun tuzlu suyla karışmadığı çok açıkça ve Kur'an'dan daha güzel bir şekilde anlatılmış. Adeta tatlı suyun deniz suyunda yüzdüğü, yolculuk ettiği ve daha sonra evine(çıktığı kaynağa) geri döndüğü söylenmiş. 

Zaten ayet ''yine de deniz dolmaz'' diyor.Bu ifade bile tek başına yeterlidir.Irmak suyu deniz suyuna karışsaydı deniz dolardı(su seviyesi yükselirdi).Deniz dolmaz demesi çok açıkça tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmadığı gerçeğini anlatıyor bizlere.


Yani Kur'an'dan önce bilinemez denilen şeyin aslında çoğu toplumca bilindiğini görüyoruz, Hintlilerce filan da bilinirdi bunlar, zaten Kur'an da bu ayetleri oralardan almamış mıdır? 

Zaten bu karışmamaya dair yanlış bilgi rahatlıkla gözlemlenebiliyor doğada. Aslında tam da doğada gözlemlenen bazı fenomenler yüzünden Kur'an böyle bir yanlış bilgi aktarmıştır ve bunu Allah'a bağlamıştır. Yani o zamanın isanı bunu görmüştür, nedenini çözememiştir ve bunu Allah'ın bir hikmeti olarak göstermiştir. En başta mucizecilerin verdikleri resme bir bakalım:

          Denizlerin arasındaki engel denizlerin altındaki hayatın daha renkli olmasına katkıda bulunmaktadır. 300x199 DENİZLERİN ARASINDAKİ ENGEL  

Resimde de açıkça görülmüyor mu iki su kütlesinin birbirine karışmadığı? Hem bu resmi gösterip hem de ayetlerde bahsedilen yanlış bilgi için nasıl ortaya "o zaman ki teknolojiye bilinemezdi" gibi bir iddia atabiliyorlar? Hadi bu resimlerden haberleri olmasa anlarım ama adam yazının altına bu resmi koymuş!

Resme dikkatli bakmanıza bile gerek yok, göz ucuyla baksanız bile yeter, açıkça, .çıplak gözle, hiçbir icada vb. gerek kalmadan, en ilke insanın bile görebileceği bir şekilde, iki su kütlesi varmış ve birbirlerine karışmıyormuş gibi görünmüyor mu açıkça? Görünüyor değil mi? O halde böyle açık bir gözlem sunan bir fenomen, nasıl olur da Kur'an'dan önce bilinemez ve söylenemez?

Hintlilerce bilindiğini söylemiştim, ilgili Purana ayetini doğruluğunu tespit edemediğim için almıyorum yazıya ama aşağıdaki resmi görünce Kur'an'dan önce onların da ayetlerde anlatılan yanlış bilgiyi adları gibi bildiklerini anlayacaksınız:

   

Burada Ganj ile Yamuna nehirlerinin buluşma noktalarını görüyoruz, bunların ikisi de tatlı su doğal olarak zaten karışıyorlar ama Yamuna Nehri'nin gördüğünüz gibi kirlilikten dolayı rengi değişik olduğu için karışmıyorlar gibi gözüküyor, aralarında engel varmış gibi. Bütün bunlar yeterli aslında denizler karışmıyor demek için ama aşağıdaki videoya da bakmanızı öneririm, Andaman Denizi ile videoda adı verilmemiş ama büyük ihtimalle İravadi Nehri'nin birleşme noktaları:  
Görüldüğü gibi bunları ayıran bir sınır görünmüyor ama bir tarafı tatlı, bir tarafı acı. Ve öyle Allah'tan bir mucizeye veya çok gelişmiş teknolojilere gerek kalmadan çok rahat bir şekilde fark edilebiliyor. Çünkü insanlar binlerce yıldır denizlerde cirit atıyor. Yüzüyorlar, gemi yüzdürüyorlar, su içiyorlar. Başka şeylere gerek var mı bunun mucize olmadığını kanıtlamak için? Kur'an'da bahsedilen yer burası olmasın?

Ama değil, büyük ihtimalle Kur'an'ın bahsettiği yer, Bahreyn. Çünkü Bahreyn'de denizin altından çıkan tatlı artezyen suları vardır, bunlar denize birleşik olarak tatlı su havuzları oluştururlar, üstteki videoda da gördüğünüz gibi. Bu sular yer altından sürekli bu havuzları besledikleri için tatlı ve içilebilir su özelliklerini kaybetmemişlerdir. Yani denizin içinde tatlı su denizi! Ayrıca ayetteki anlatımlarla da çok güzel bir uyum içerisinde, zira tarihte dünyanın en iyi incileri Bahreyn'de yetişirdi, incileriyle ünlüydü yani. Bu konuda Turan Dursun Forumlarından bir arkadaşın araştırmasını sunuyorum sizlere:
Rahman 19 : Mereclbahreyni yeltekıyani.
bahreyn : ikideniz arasında anlamına gelir arapçada .
Merec El Bahreyn : İki denizin birleştiği yer.....
Yeltakiyanı : görüşmek karşılaşmak yanyana gelmek 
Ülkemizin adı Bahreyn.... Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesi ... varsa bir harita açalım daha yararlı ve anlaşılır olacaktır ... Basra Körfezi sularını Umman Denizi'nden alır .. Umman Denizi de Hint Okyanusu'na bağlıdır ... yani kısacası bu güzel adamızın (Bahreyn Adası) doğu tarafında kalan kıyıları bu tuzlu su kaynağına bakar ... bu adanın batısında ise Suudi Arabistan bulunur ... güneydoğusunda ise Katar bulunur ... işte bu üç ülke arasında kalan su kitlesi sanki bir iç deniz gibi havuzlanmıştır ... Bahreyn'in doğusunda ve batısında su altı yükseltileri, devasa mercan resifleri ve takım adaları vardır (Bahreyn 36 adadan oluşur büyük olanları : Hawar takımadası, Muharraq, Umm Na'san, Sitra Adaları ) ... bu da bir ucu Katar'a bir ucu da Arabistan'a bağlanan doğal bir set görevi görmektedir ... 
1930 yılında petrol bulunana kadar ana geçim kaynağı bu resiflerden elde edilen inci olmuştur, bölgenin en geniş kaynaklarına sahiptir ve kalite bakımından dünyaca ünlüdür. Ülkenin çok büyük bir bölümü çöldür ve doğal olarak içecek su sıkıntısı çekmeleri beklenirdi, oysa bu iç deniz bir sırrı barındırıyordu tabanında. Deniz tabanındaki çatlaklardan tatlı su kaynakları fışkırmakta, bir nevi doğal artezyen kuyuları bulunmakta.
Tatlı su ihtiyaçlarının çoğunu eski zamanlarda bu şekilde karşılamayı başaran halk her zaman bu olaya tanrının bir lütfu olarak bakmıştır. İç denizdeki yeraltı sularıyla bölgesel bir şekilde tatlı su odakları oluşturan bu denizi gören halk batıda bulunan tuzlu körfez sularının birbiriyle karışmadığına inanmışlardır. Bahreyn adı da bu özelliğinden dolayı verilmiştir bu adaya. Bahreyn bu özelliğiyle sadece kendisinin değil aynı zaman da tüm o bölgenin tatlı su kaynağıydı.

Bu olgu, denizde ve karada pek çok yerde görülmektedir, yani tatlı suyla acı su yan yana bulunmaktadır. Türk amirali Seydi Ali Reis, "Meratü'l-Memalik" adlı eserinde (16. yüzyıl) , bu bölgede, denizin acı sularının altında tatlı su kaynaklarının bulunduğunu ve donanması için bunlardan faydalandığını yazar. Amerikan Petrol Şirketi de içme suyu için Zahran yakınında kuyular kazmadan önce bu bölgedeki aynı kaynaklardan su almıştı. kısacası Bahreyn yakınında, deniz yatağında halkın son zamanlara kadar su aldığı tatlı su kaynakları vardı. 
Not-1: 1997 yılında vefat eden Kaptan Cousteau, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yapılan Hristiyan töreni ile defnedilmiştir. Müslüman olduğu yalanı yine Harun işidir. 
Not-2: Tarihsel olarak dünyanın en iyi incileri Bahreyn den gelmektedir. Körfez incilerinin özel parlaklığının sırrı, ada çevresindeki tatlı ve tuzlu suyun benzeri olmayan karışımından elde edilmiştir.Tatlı su midyelerinin oluşturduğu inciler daha beyaz olmakla birlikte, deniz incilerinin parlaklığından yoksundur.bu yüzden Bahreyn incileri eşsiz olmaktadır...İran Körfezi'nin doğal inci sanayi, büyük petrol birikimlerinin keşfedilmesi ile 1930'ların başında ne yazık ki birdenbire sona ermiştir.Sanayi atıkları her geçen biraz daha fazla zarar vermekte resiflere...

NOT: Yazının kimi yerleri tarafımca düzenlenmiştir.

Arkadaş çok yararlı bir çalışma yapmış, Bahreyn'de denizin altından tatlı artezyen suyu çıktığına dair bir iki kaynak link vereyim;

https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
Arap Körfezi'nin Arkeolojisi

Ayrıca bu tatlı-tuzlu su olayları Sümerlilerce de bilinirdi. Bahreyn Sümerliler için de önemliymiş, Tanrıların yaşadıkları Dilmun ülkesiymiş. Akiferler tatlı suları Bahreyn denizleri ile karıştırırımış ve bu karışımın Sümer su tanrısı Enki'nin annesi olan su tanrıçası Nammu olduğuna inanılırmış. Hatta Bahreyn'de Enki tapınağı bile varmış.

https://en.wikipedia.org/wiki/Enki
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbar_Temple

Yani taa Sümerlilerce bile bilinen bir fenomen bu, çünkü mucizesel bir şey yok, yukarıya astığım video gibi, rahatça gözlemlenebilen olaylar bunlar. Araplar Kur'an'ın da dediği gibi Bahreyn'de inci ve mercan çıkarmak için sık sık dalış yaparlardı, balıkçılık yaparlardı, gemi yüzdürürlerdi. İçmek için su ihtiyaçlarının çoğunu da buralardan karşılıyorlardı. Yani bölgenin sularını iyi biliyorlar ve tanıyorlardı, gözlemliyorlardı. Buyurun, size bir de inci çıkarmak için nasıl dalış yapıldığını gösteren bir video vereyim:

https://www.youtube.com/watch?v=rhvZCp2PaSA

Buyurun yine bir tefsir vereyim, Bahreyn'de denizler altından tatlı su çıktığını bir de tefsirle kanıtlıyım:

Tefhimü-l Kur'an

Tefsirde geçen inci savunmasına yukarıda cevap vermiştim.

Kurtubi Furkan Suresi 53. ayetin tefsirinde buna benzer bir görüş aktarır:
el-Hasen dedi ki: 
Bununla İran denizi-Hint okyanusu (Basra körfe­zi) ile Rum denizini (Akdeniz'i) kastetmektedir.

Tüm bunlar bizlere Bahreyn'in Kur'an'da anlatılan yer olduğunu göstermiyor mu? İnci desen inci, balık desen balık, mercan desen mercan, gemi desen gemi... Hepsi var burada.

Bir kez daha vurgularsak, Bahreyn'de de karışmama diye bir şey yok. Denize dökülen akarsular, nehirler sürekli olarak aktığı, tatlı su taşıyıp beslediği ve yoğunluk farkından dolayı tuzlu su ile çok daha yavaş karıştıkları için tatlı su özelliklerini kaybetmiyorlar. Akarsular sürekli beslenmese bir süre sonra tuzlu su ile tamamen karışıp, içilemez olurlar. Aksine bu karışım Bahreyn incilerine özel bir parlaklık vermiş, onları dünyaca ünlü kılmıştır, yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi. Zaten bu anlattıklarım yukarıdaki videoda da gözler önündedir. Adaman Denizi'ne dökülen nehir sürekli beslendiği için, denizin bir tarafı tatlı, içilebilir su iken, diğer tarafı tuzlu ve içilemez haldedir.

Bunları gözlemleyen Araplar, algısal yanılgılardan dolayı, tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığını sanmışlar, halbuki bilimsel olarak yanlış bir bilgi olduğundan aşağıda bahsedeceğim. 


Ayrıca ayetlerin ne anlattığına dair bir fikir birliği yoktur, çok farklı yorumlayanlar olmuştur. Ayetlerdeki engelden kastın iki denizi birbirinden ayıran kara parçası,dağ olduğu da görüşler arasında. Çünkü ''berzah''  iki  şeyi birbirinden ayıran her türlü engele denilebilir. Zaten coğrafyada da berzah ''iki büyük su kütlesini birbirinden ayıran kara parçası'' anlamına gelmektedir şu linkten bakabilirsiniz;


Bununla ilgili tefsirleri aşağıda vereceğim. 

Sanırım bu yanlış bilginin önceden bilindiğine, bu fikrin rahatça gözlemlenebilir nedenlerden dolayı oluştuğuna dair bu kadar kanıt yeterlidir. Bu bilginin yanlış bir bilgi olduğuna dair bilimsel kanıtlara geçmeden önce, mucizecilerin ayetlerde anlatılanları, ayetleri yalanlarcasına, Cebelitarık Boğazı'na nasıl yorabildiklerine dair fikir münakaşası yapalım isterseniz.

Ayetlere göre bu iki denizden birinin suyu tatlıdır, içince ferahlık verir. Peki Cebelitarık Boğazın'da tatlı bir deniz var mı? Hatta dünya üzerinde suyu tatlı olan bir deniz var mı? Benim bildiğim tüm denizler tuzlu. Cebelitarık Boğazı'nda(ve tüm dünyada) suyu tatlı olan bir deniz olmadığına göre bu ayetlerin Cebelitarık Boğazı'ndan bahsettiğini söylemek ayeti yalanlamak olur.

Acaba iddia sahipleri Cebeli Tarık Boğazı'nda tatlı su görmüşler mi de böyle bir iddia atıyorlar ortaya,yoksa ayeti yalanlayarak kendi çıkarları doğrultusunda çarpıtarak mı? Yoksa Rahman Suresinin ilgili ayetleri dışındaki Kur'an ayetlerinden haberleri yok mu? Cebelitarık'tan su içebiliyorlarsa, bu su onlara ferahlık veriyorsa, tatlı geliyorsa, helal olsun diyorum onlara. Zira normal insanlara böyle hisler yaşatmaz Cebelitarık'ın suları.

Peki bilimsel olarak tatlı ve tuzlu sular birbirine karışmaz mı? Şimdi de bilime nasıl tecavüz edildiğini görelim. Ben çok kısa bir özet geçiyorum, vereceğim linklerden konunun bilimsel boyutunu ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.

Denizlerin karışmaması gibi bir durum söz konusu değildir,tüm denizler karışır fakat tuzluluk oranları farklı olan denizler aynı olanlara oranla daha yavaş karışır, ki buna da ''denizlerin karışmaması'' denemez. Aşağıdaki linklerde detaylı anlatımlar var, çarpıtmaları görünce şok olacaksınız:


Diğer mucize iddialarında da çokça tanık olduğumuz gibi, bu mucize iddiasının da bilimsel mucize olması bir yana aksine bilimsel bir çelişki olduğunu görüyoruz. Yani çelişkileri mucize diye yutturmaya çalışıyorlar her defasında, gram yüzleri kızarmadan!

Evrim Ağacı hiç bir mucizeye, teknolojiye gerek kalmadan, "denizler karışmıyor" demenin ne kadar kolay olduğunu, aksine doğada "karışmama" gibi yanlış bir bilgiyi doğurabilecek kadar net, engeller varmış gibi görünen fenomenler olduğunu gösteren bir çok resim de paylaşmış. Mucizecilerin de bu resimlerden birini verdiklerini, ve attıkları iddiayı bizzat kendilerinin yıktıklarını yukarıda söylemiştim. İşte bunları ve yukarıda saydıklarımı gören ilkel insanlar denizlerin karışmadıklarını sanmıştır. Açıkça görüldüğü gibi görme yetisi olan en ilkel insanlar bile, hiçbir mucize ve teknoloji gerekmeksizin, cahilce bu denizlerin karışmadığını söyleyecektir, halbuki karışıyorlar, sadece renk farklarından dolayı karışmıyor gibi görünüyorlar. Yani çıplak gözle gözlemlenebiliyorlar.

Ayetlerin tefsirlerine şu linklerden ulaşabilirsniz:

Bilimsel çarpıtmaları da verdiğimize göre o karışmıyor gibi görülen resimlerdeki denizlerden birkaç tane de video verip yazımı bitiriyorum:Bu videolar Müslümanlar tarafından yapılmış ve görülüyor ki çok da feyz alınmış, halbuki kitabı karışmayan denizlerden birinin tatlı sulu-diğerinin ise tuzlu sulu olduğunu söylüyor... Ben sadece bu karışmama olayının binlerce yıldır tekrarlanan, gözlemsel bir şey olduğunu bir kez daha kanıtlamak için koydum videoları. Ne diyelim Allah akıl-fikir versin bunlara!

Sonuç:
 • Mucize diye sunulan bu ayetler bilimsel olarak ciddi çelişkiler içeriyor, zira ne Cebelitarık Boğazı'nda ne de başka bir yerde suların karışmaması diye bir şey söz konusu olamaz, dünyanın her yerinde, her türlü su karışır.
 • Ayetlerdeki bir diğer bilimsel çelişki ise, mucizecilerin ayetleri kırparak üzerini örtmeye çalıştıkları, tatlı sularda da inci ve mercan yetiştiğinin sanılmasıdır, bunun hatalı olduğu inanırlarca dahi kabul ediliyor, çelişkiyi kapatacak bir açıklama bulunmaya çalışılıyor ama bulunmadığı açık. Böylesine basit bir çelişkiye dahi düşebildiğine göre, Kur'an'dan mucize beklemek akıl kârı değil.  
 • Bu yanlış bilginin İslam'dan önce bilindiğini bizzat Kur'an'ın kendisinden anlıyoruz. Kur'an sadece zaten bilinen bu yanlış bilgiyi tekrarlayıp, Allah'ın kudretine delil olarak sunmuş. Diğer ayetlerde de olduğu gibi.
 • Bu yanlış bilgilerin İslam'dan önce zaten bilindiğini Gaius'un eserinden ve Tevrat ayetinden de anlayabiliyoruz. Yani bilinmediği iddiası kesinlikle yalandır, aksine çok yaygın bir bilgiydi. Zaten gözlemsel olarak hiçbir mucizeye veya teknolojik araca gerek kalmadan bu yanlış bilgiye ulaşılabileceğini başta mucizecilerin verdikleri resimden ve diğer resimlerle videolardan rahatça anlayabiliyoruz.
 • Kur'an'da bahsedilen denizleri karışmayan yerin Bahreyn olduğu -bana göre- açık. Ve paylaştığım videodan da görebileceğiniz gibi Bahreyn gibi çok yer var. Nehirlerin denizlere döküldüğü noktalarda sanki bir sınır var gibi tatlı su ile tuzlu suyun ayrıldığı görülüyor. Ve bu da ilkel insanın, suların karışmadığı gibi yanlış bir bilgiye ulaşmasını sağlayan ünlü fenomenlerden biri olmuştur. Sümerlerce bile bilindiğini yazımda açıkladım. 
 • Kur'an belli bir yerin tatlı-tuzlu su ilişkisinden bahsediyor, tatlı-tuzlu suların genelinden değil. Belli ki bu belli yerin sularının karışmadığını söylediği halde, dünya genelindeki diğer tatlı-tuzlu suların karıştığını düşünüyor.
 • Ayetlerin farklı açıklamaları vardır, bu konuda bir fikir birliği yoktur.

52 yorum:

 1. Geçersiz mucize iddiasının kaynağı Kuran'da BAHR sözcüğünün büyük su kitlelerine gönderme yaptığının ya yanlışlıkla ya da kasten görmezden gelinmesidir. Bunu Arapça'dan çevirenler yanlışıkla DENİZ diye çevirmiş. Arapça'da tatlı su kaynakları da BAHR olarak geçer. Harfiyen ve gerçeğine daha yakın bir çeviri yaparsak, Kuran'da Allah'ın birbirine karışmayan iki SU yarattığı yazılıdır; bunların tatlı ve tuzlu sular oldukları zaten diğer birkaç ayette açıklanmıştır. İşin ilginç yanı, mucize avcılarının bu iddiayı kanıtlamak için sadece Rahman Suresindeki ayeti seçmeleridir. Neden? Çünkü diğer ayetler de yazılsaydı, mucize olarak yutturulmaya çalışılanın herkes tarafından bilinen ve gözleme dayalı basit bir bilgi olduğu hemen ortaya çıkacaktı. Rahman Suresindeki ayetin seçilme sebebi onun bu konudaki en kısa ve en muğlak ayet olup tahrifata elverişli olmasıdır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlerizekalilar,mucize olan Kuran-i kerimin sularin birbirine karismadigini bilmesi değildir, bu zaten bilinen birseydir.Asıl mucize olan bu kadar buyuk su kütlelerinin bir sekilde birbirine karismasinin engellenmesi.Eser miktarda karisma olabilir fakat bu durum geneli bozmaz.Allah yuceler yucesidir.

   Sil
  2. Yüce Allah her yerde17 Aralık 2016 02:30

   Alın size tatlı su van gölü mercanı yetişiyormu yetişmişyormu yetişmiyormu sizin tezinizi çürütmek hoşuma gidiyor yahu Allah işte adamın kafasındaki fizik kanunlarını alt üst eder van gölündeki tatlı suda yetişen mercanları bu videodan izleyin -----> https://www.youtube.com/watch?v=29UdY3dRiqQ

   Sil
  3. ya gerçekten burada hiç kimse demiyor ki o zaman bilinmiyordu bu olay aha sen idda etmişsin tatlı suda mercan inci olmaz Kuran-ı Kerim de olur demiş şu an tatlı suda inci üretiliyor mu? üretiliyor tatlı suda mercan olur mu olur aha van gölü o zaman senin bilimsel diye yutturmay çılıştığın şeyler çürüdü ne olacak şimdi

   Sil
  4. van gölü örneğini veren arkadaş: van gölü'nün suları tuzlu ve sodalıdır tatlı değildir. abi ilkokul coğrafya bilgisi bu ya utanmıyorsunuz da.

   Sil
 2. Yanıtlar
  1. demek tatlı suda mercan yok heee yetişmez heee van gölünde bile var dünyadan bir habersiniz sonra ötüyosunuz tatlı suda mercan yetişmez diye ahkam kesiyosunuz herşeyi biz size ispatlamak zorundamıyız ama işte sizin gözünüze gözünüze sokmak farz oldu https://www.youtube.com/watch?v=29UdY3dRiqQ

   Sil
 3. yorumlarınızda haklılık payı var fakat kuranın gerçekliğine delil diye insanlar bunları söylüyor fakat bu yol tercih edilmemeli ordaki ayette allah nimetini anlatıyor aynı güneşi,toprağı,giyecekve yiyecek gibi.tatlı ve tuzlu su olayı ise ırmakların,nehirlerin ve tatlı su kaynaklarının denize döküldüğü halde tatlı suya tuzun karışmaması içilecek durumda kalması yani allah buradada nimetini anlatıyor bide karışsaydı tuzlu su halimiz ne olurdu değil mi?
  saygılar

  YanıtlaSil
 4. Kuran âyetlerini fazla veya eksik yazarak mı kandırmaya çalışıyorsunuz insanları ?

  YanıtlaSil
 5. Kuran âyetlerini fazla veya eksik yazarak mı kandırmaya çalışıyorsunuz insanları ?

  YanıtlaSil
 6. Kuran âyetlerini fazla veya eksik yazarak mı kandırmaya çalışıyorsunuz insanları ?

  YanıtlaSil
 7. Ömer faruk bey sizi kandirmaya calismiyorlar.siz bir daha kandirilamayacak kadar bir kandirilmanin icindesiniz maalesef.o yuzden birakin kusku duyan insanlara birazcik bilgi akabilsin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Demek tatlı suda mercan yetişmez diyosun sen tatlı su mercanı görmemişsin ozaman https://www.youtube.com/watch?v=s-FFuBnuf_8

   Sil
  2. tatlı suda inci yetişmezmi demiştin buda sana kapak olsun http://www.istiridyeinci.com.tr/tatli-su-incisi/

   Sil
  3. Tüm vaktimi boşa harcadın Bilimsel olduğunu düşünen taraflı insan.

   Sil
 8. Acayipppp gerizekalısınız kendinizi bir halt sanıyorsunuz ama siz sadece dinsiz kafir cahil topluluğusunuz kendinizi böyle kandırın gördüğünüz şeyleri görmezden gelin Allah varmı yok mu bunlar saçma mı diğer tarafta gösterirler size geberdiğinizde pislik kafirler böğüre böğüre geberin hepiniz inşallah!!!!!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sanane nasil geberiyorlarsa gebersinler, tasasi sana mi düsdü? birde insallah diyorsun. Sen böyle söyleyince tanri olanlari görmüsmü oldu?söylemeseydin bilmeyecekti degilmi, aptal

   Sil
 9. bu sayfanın admini senin doğuranını ölmüşlerinin ruhlarını sikeyim orospu çocuğu. ananın amına smaç basayım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne güzel küfür ediyorsun , Allah seninle gurur duyuyordur

   Sil
  2. 3 NİSAN 2016 TARİHİNDE, BU SAYFANIN YÖNETİCİSİNE KÜFREDEN KİŞİ, ALDIĞI İSLAMİ AHLAK VE TERBİYE DOĞRULTUSUNDA KÜFRETMİŞTİR. KEM SÖZ SAHİBİNİNDİR. BU KİŞİNİN HAKARET ETMESİ, KENDİ KARAKTER YAPISININ VE ZAVALILIĞININ GÖSTERGESİDİR.

   Sil
 10. "Andolsun ki biz, cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık; onların kalpleri vardır; düşünmezler onunla; gözleri vardır, görmezler o gözlerle; kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler, hatta daha da sapıktır onlar. Onlar gaflette kalanların ta kendileridir" Araf/179
  Kuranı pek çok müslümandan daha çok araştırıyorsunuz ama o mucize ayetlerin güzelliğinin farkına varamıyorsunuz.
  Araştırıyorsunuz, bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz ama eksik ve yanlış anlıyorsunuz. Bizleri yaratan Allah neden başıboş bıraksın ki? O zaman bizim yaratılmamızın ne anlamı kalır? Organlarımızın her bir hücresi, hücrelerimizin her bir organeli kontrol altında olmadan nasıl uyum içinde çalışabilir ki? Neden bu direniş? Huzur İslam'da!

  YanıtlaSil
 11. kardeşim herkesin inancı kendine siz madem iyi müslümansınız neden sinir olup küfrediyorsunuz ? önce konuşmayı ögrenmeniz gerekir insan olmayı ögrenin'ki sonra karşılıklı konuşabilelim ...

  allahınız afrikada açlıkdan susuzlukdan ölen bebeklere yardım etmiyor size ne yardımı dokun'du ?
  imtihan diyemessiniz buna bebek bu neyin imtihanı ? daha aklı ermeyen bir canlı nasıl imtihana sokulabilir ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen yardım et o zaman kim engelliyor seni. Ne işin var burda laf salatası yapıyorsun. Senin kendine hayrın yok ki başkasına ne olsun. Herşeyi Allah tan bekleyenler den misin.o afrikadakilerin aç kalmasını Allah mı istedi yoksa senin gibi emperyalist geçinen bencil aç gözlüler mi sebep oldu. Ben bir fizikçi olarak şunu söyleyebilirim evrende o kadar düzgün kurallar kanunlar varki kendi kendine olduğunu idda etmek bariz ahmakliktir. kq/r2 atomik boyutta ve astronomik boyutta aynı kanun gecerli.

   Sil
  2. sizlerin gidecek bir cennetiniz var degil mi? ne yapacaksiniz afrikada acliktan ölen cocugu, eriyen buzlari, yok olup giden dünyayi. Din iste böyle bu güzel gezegeni anlamsizlastirir ve degerini yitirir evrendeki bildigimiz tek cennetimiz

   Sil
 12. kuranı kerimi sorgulayamzsınız yazanlar allahın kelamıdır yaptığınız şey inanmamaya çalışmakla birlikte şirk koşmaktır allahın kelamına hürmet edin .

  YanıtlaSil
 13. kuranı anlamak isteyen arkadaşlara tavsiyem, günümüz mantığını bi tarafa bırakmaları olacaktır. kuran 1400 yıl önce ister inanan olsun isterse inanmayan, her kesimin kolaylıkla anlayabildiği bir rehberdir. inanmayan kesimlerin ona itirazları, hiç bir zaman muhammed ne saçmalıyor tarzında olmamıştır. kuran tam anlamı ile demagoji kitabıdır ve onu anlamak için dürüst akla ihtiyaç vardır.

  YanıtlaSil
 14. "Min hüma" onlardan biri(eril olanlar, من هما)
  "Min hünna" onlardan biri(dişil من هنة)
  "Min hüm" onlardan biri(eril,dişil,من هم )
  Kafana göre yorumluyorsun kara cahil önce işin ehli ol ondan sonra eleştir klavye alimi kes kopyla yapıştır cühelası

  YanıtlaSil
 15. pardonda kendinizle çeliştiğinizin farkındamısınız ?? en basitini yazayım diyosunki tatlı suda mercan inci yetişmez bide diyosunki tatlı su mercanlarının incileri mat olur tuzlu suyla parlaklığını alırlar ve eşsiz güzellikte inciler oluşur bahreynde ünlüdür.... lan oğlum kuranı kötülemek için düştüğünüz durumlara bi bak ya bazı insanlardan nefret ediyorum dini sorgulamayıp düpe düz yaşadıkları için ama siz bambaşka dünyadasınz kardeşim sizinde düpe düz görüdüğüne duyduguna inanan müslümanlardan farkınız yok benim gözümde kitabımızı açıp okuyun rabbim zorlaştırıp yollamamış sonuçta bi kelime bazen o kadar çok anlama geliyoki sizin gibi koyunlar hangisi işinize gelirse onu seçip alıyolar amacınız kuanı yalanlamak olmasın çünkü her şeyin sonunda aptalca bi şeyle kuranın yalan oldugunu söyleyeceksiniz komik duruma düşceksiniz kütle farkından yola çıkarsak normalde birbirine karışması gereken sular karışmıyo burda devreye Allah giriyo her şeye cevap bulabilirsin ama bulamadığın en son noktaya gelince rabbine yüzünü döneceksindir rabbim sizin gibilere akıl ve fikir versin... bu arada ordan burdan arastırma çok merak veriyosa git o suların tadına bak :) ama saçma salak yazılarla insanları kandırmaya çalışma şeytannn

  YanıtlaSil
 16. Oyle bir kitap dusunun ki heryerdeki ansiklopedik bilgiyi toplamış ondan 550 yıl önce yazılmış olanı da, daha indirildigi devirde olmayan olayları da hatta henuz bilmen o zamanlarda olmayan cocugun ana rahminde gelişimine ,insanın atomuna kadar bilgi toplamış olsun. Ee be akılsız senin çelişki bulduklarin o beyninde olduğunu iddia ettiğin bilgilerin kadar. Arapça bilmediğini söyleyip Arapça kelimeleri yorumluyorsun tezatin burda zaten. Bilmedigin konuda alim sanıyorsun kendini. Velev ki senin dediğini dinlemiş olayım bu peygamber nasıl oluyor da bu kadar farklı alandan bilgi toplayabiliyor.kendinden hesabı biç kotuledigin kitabın dili olan Arapçayı dahi bilmiyorsun.simdi başka birseyle uğraş daha zeki gorunursun. Burda Allahın dinini savunacak değilim zira onun savunucusu ben olamam,bn inanirim seninde sacmaladigini yüzüne vururum.

  YanıtlaSil
 17. yazınızda şu kısımın eksik olduğu kanaatindeyim. burda karışmayan denizler yok. aslında karışan denizler var. örneğin bir nehrin denize açıldığı noktada sürekli bir hat olur. ama bu hat suların karışmadığı noktayı değil, suların birbirine karıştığı noktayı gösterir.

  YanıtlaSil
 18. Kur'an aklını kullananlar için yol göstericidir, mucizedir,bunu kendisi söylüyor. Yine bir çok ayette inanmayanların elçilerden görme duyma gibi fiziki algılarla inanmak için mucize talep ettiğini görürüz.
  Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" De ki: "Şüphesiz ki Allah, bir mucize indirmeye kâdirdir, fakat çokları bilmezler". (EN'AM/37)

  Bilgiden nasibi olmayanlar da "Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya!" dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalbleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakîne ermek (hakikati bilmek) isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik. (BAKARA/118)

  Kâfirler şöyle dediler: "Sen, bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız."

  "Veyahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın."

  "Yahut söyleyip zannettiğin gibi, göğü başımıza parça parça düşüresin veya Allah'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. "

  "Yahut altından bir evin olsun, ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız. Ta ki bize, okuyacağımız bir kitap indiresin." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de, peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim." (İSRA/90-93)

  Bununla beraber, bize kavuşmayı ummayanlar "Bize ya melekler indirilmeliydi, ya da Rabbimizi görmeliydik" dediler. Andolsun ki, doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler. (FURKAN/21)

  "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. (EN'AM/8)

  Bir de "Ona Rabbinden daha başka bir âyet indirilse ya!" diyorlar. De ki: "Gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur, bekleyiniz bakalım, ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz." (YUNUS/20)

  Müşrikler, kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır". Onlara mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini siz nerden bileceksiniz? (EN'AM/109)

  Asıl sorun burada başlıyor,insanlar mucizeleri direk olarak anında fiziki algılarla görmek istiyorlar. Cahiliye devri diye geçen bir dönemde bilimsel ayrıntılarla kime neyi anlatabilirsin!
  Sular arasındaki renk farkını işaret olarak kabul edip bunu ıspata kalkarsan sonuç hüsran olur. Lakin bilim ile tartarsan gerçek sonuç farklı süreçle aynı yola çıkar,kalpte akılda razı olur. Tatlı su ile tuzlu su karışsada sonuç olarak ayrışıyor ve dünya üzerinde aynı oranda kalıyor,bu bir sınır değilmidir?

  YanıtlaSil
 19. Kur'an aklını kullananlar için yol göstericidir, mucizedir,bunu kendisi söylüyor. Yine bir çok ayette inanmayanların elçilerden görme duyma gibi fiziki algılarla inanmak için mucize talep ettiğini görürüz.
  Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" De ki: "Şüphesiz ki Allah, bir mucize indirmeye kâdirdir, fakat çokları bilmezler". (EN'AM/37)

  Bilgiden nasibi olmayanlar da "Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya!" dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalbleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakîne ermek (hakikati bilmek) isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik. (BAKARA/118)

  Kâfirler şöyle dediler: "Sen, bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız."

  "Veyahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın."

  "Yahut söyleyip zannettiğin gibi, göğü başımıza parça parça düşüresin veya Allah'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. "

  "Yahut altından bir evin olsun, ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız. Ta ki bize, okuyacağımız bir kitap indiresin." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de, peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim." (İSRA/90-93)

  Bununla beraber, bize kavuşmayı ummayanlar "Bize ya melekler indirilmeliydi, ya da Rabbimizi görmeliydik" dediler. Andolsun ki, doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler. (FURKAN/21)

  "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. (EN'AM/8)

  Bir de "Ona Rabbinden daha başka bir âyet indirilse ya!" diyorlar. De ki: "Gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur, bekleyiniz bakalım, ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz." (YUNUS/20)

  Müşrikler, kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır". Onlara mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini siz nerden bileceksiniz? (EN'AM/109)

  Asıl sorun burada başlıyor,insanlar mucizeleri direk olarak anında fiziki algılarla görmek istiyorlar. Cahiliye devri diye geçen bir dönemde bilimsel ayrıntılarla kime neyi anlatabilirsin!
  Sular arasındaki renk farkını işaret olarak kabul edip bunu ıspata kalkarsan sonuç hüsran olur. Lakin bilim ile tartarsan gerçek sonuç farklı süreçle aynı yola çıkar,kalpte akılda razı olur. Tatlı su ile tuzlu su karışsada sonuç olarak ayrışıyor ve dünya üzerinde aynı oranda kalıyor,bu bir sınır değilmidir?

  YanıtlaSil
 20. ya veylena. ah keşke ah keşke ...

  YanıtlaSil
 21. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. şu yazıyı okumanızı tavsiye ederim: https://docs.google.com/document/d/1xKDGvTP99VlVL8h8mLFYM0KiBxWzDgIP5h9oj1K6EkQ/edit?usp=sharing

   Sil
 22. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi(hicr 14 15)

  YanıtlaSil
 23. http://www.yenimucizeler.com/furkan-suresi-bahreyn-furat/furkan-suresi-bahreyn-furat-t15.0.html

  YanıtlaSil
 24. -a.Furkan 53
  -b.Rahman 19-20-22
  -c.Fatır 12

  Söylememiz gerekir ki burada bahsedilenler 3 ayrı olaydır.Hepsi aynı olay olarak algılandığından karışıklık çıkmaktadır.a,b ve c şeklinde söz konusu ayetleri ele alalım.

  a.Furkan 53 Elmalılı'nın mealinden : O odur ki iki deryayı birbirine salmış: şu tatlı, yürek tazeler, şu tuzlu çorak, aralarına da bir berzah ve bir «hıcri mahcûr» koymuştur.

  Özellikle şu «hıcri mahcûr» dan bahsetmek gerekir . Çünkü diğer meallere de baktığımızda meali yazan kişilerin bu kelimelere tam bir anlam veremediğini hatta yukarıda gördüğümüz gibi Elmalılı'nın da yanlış meallendirmemek için «hıcri mahcûr» u olduğu gibi kullandığını görürüz.Peki nedir bu «hıcri mahcûr»? Ya da ayette tam olarak geçtiği şekilde ''hicran mahcuran'' ?

  Hicran mahcuran , bir deyimdir . Savaşta etrafınız kuşatıldığında vb. durumlarda söylenir , araştırırsanız göreceksiniz.Fakat tam olarak çevirecek olursak kuşatılmış taş demektir.

  Şimdi tekrar ayete bakalım ayette tatlı ve tuzlu suyun karışmadığını , aralarında taşlaşmış ve kuşatan bir engel olduğunu söyleyebiliriz sanırım değil mi ? Şimdi düşünelim dünyadaki suları . Dünyadaki suyun %97'si tuzlu ve sadece %3'ü tatlıdır.Ve bu %3'lük kısmın yani tüm tatlı suların %70 gibi bir kısmı iste donmuş haldedir.

  Sanırım yavaş yavaş parçalar bir araya gelmeye başladı.Taşlaşmış bir engelden kasıt buzullardır.Buzullar ise tuzlu su tarafından çevirilmiştir.Erimediği sürece tuzlu suya karışmadan yüzmektedir.

  Peki diyeceksiniz ki biz bunu böyle anladık ama bu ayetleri ilk duyan kişiler nasıl anladı ? Ben şahsen kayalıklarla ayrılan iki su kütlesi şeklinde anlardım.

  Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en ilginç özelliklerinde birisi de bence budur.Hem indiği çağ insanına hem de çağımız insanına hitap edebilmektedir.

  b.Rahman 19-20-22 :
  19.Salmış iki deryayı demâdem çatışırlar
  20.Beyinlerinde bir berzah bagyeylemezler bir ân(Aralarında engel var karışmıyorlar gibi anlayabiliriz sanırım.)
  22.Çıkar onlardan inci ile mercan

  Önce bu denizlerin aynı denizler olmadığını hatırlatalım.Sonra ayete bakalım inci ve mercan yetişmesinden bahsediliyor.İnci , bilindiği üzere tuzlu su da doğal olarak yetişir , tatlı su da ise yapay olarak yetiştirilir.Hatta Çin'de M.Ö. 2206 yılından beri yetiştirilir.
  Şimdi mercana bakalım.Mercan ise sadece tuzlu suda yetişir.Ayette zaten tatlı sudan da bahsedilmemiştir.Bunun üzerine anlamamız gereken şey karışmayan bu iki suyun da tuzlu olduğudur.Peki böyle bir olay mümkün mü? Dikey olarak olmasa da yatay olarak mümkündür.

  Şimdi bu olaya bakalım:Bu olayın Türkçe bir adını bulamadım fakat İngilizce'de bu olayların genel adı ''cline'' dır.Özelliklerine göre de halocline,thermocline,pycnocline gibi isimler alır.

  ''Below the mixed layer, a stable density gradient (or pycnocline) separates the upper and lower water which hinders vertical transport.'' Yani , karışmış bir tabaka var fakat bu tabaka (gradient ya da pycnocline) kendi üstündeki ve altındaki tabakanın karışmasını önlüyor ve dikey bir karışımı engelliyor.Yani ayette bahsedilen engelin bir cline olduğunu söyleyebiliriz.

  c.Fatır 12:''Hem iki deniz eşit olmuyor. Şu tatlı, hararet keser, içerken (boğazdan) kayar; şu da tuzlu, yakar kavurur. Bununla beraber her birinden taze bir et yersiniz ve bir ziynet çıkarır, giyinirsiniz. Allah'ın lütfundan nasib arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Gerek ki şükredeceksiniz.''

  Bu ayette ise karışmamaktan bahsedilmiyor bile.Tatlı su ve tuzlu sudan taze et ve ziynet eşyası çıktığından bahsediliyor.Dediğimiz gibi inciler hem tatlı su da hem de tuzlu suda yetişebiliyor ; taze et olarak ise balığın da iki denizde oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

  Umarım bu açıklamalar işinize yaramıştır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne kadar seviyeli ve akılcı bir biçimde anlatmışsınız . Ben belli bir yerden sonra özellikle deistler ve ateistlerle konuşamaz oluyorum.Durmadan başa dönüp,sizi tutarsız nedenlerden dolayı kendilerince cahil çıkarmaya çalışıyorlar.Amaçları gözlerini kör ediyor ve yeni bilgiler öğrenemeden sadece başkalarına hakaret eder hale geliyorar. Admin arkadaş bu yorumunuzu görse anlamsızca yazdıklarınızı yalanlamaya çalışacaktır her ne kadar hiç bir konuda boşluk bırakmayıp herşeyi açıklamış olsanızda .

   Sil
 25. Bu konuda bence önemli olan husus şudur: Dünyanın en ünlü denizbilimcisinin 20.yy.da; en modern aygıtlarla bulduğu bir gerçekliğin bundan 1400 yıl önce bildirilmiş olması..

  YanıtlaSil
 26. Bu konuda bence önemli olan husus şudur: Dünyanın en ünlü denizbilimcisinin 20.yy.da; en modern aygıtlarla bulduğu bir gerçekliğin bundan 1400 yıl önce bildirilmiş olması..

  YanıtlaSil
 27. Kimin kalemi olduğu açık.

  YanıtlaSil
 28. http://ateistcaps.blogspot.com.tr/2015/07/kuranda-gecen-tatl-ve-tuzlu-suyun.html?m=1

  Sitede ayetin nasıl bilimsel olduğu ayrıntısıyla açıklanıyor admin arkadaşa öneririm

  YanıtlaSil
 29. Yavrucum bu kadar zaman harcamış yazmışsın da kendine şu sorunun cevabını vermemişsin.
  Hz.Muhammed eğer bu bilgiyi Naturalis Historia'dan aldıysa 550 yıl sonra hangi Romalı, Arap çölünde Hz.Muhammed'i bulup bu bilgiyi ona neden vermiştir? Verdiğini düşünüyorsan verdiğine dair bir kanıtın var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tövbe tövbe biran önce tövbekar ol ki ölünce anlarsın Berzah aleminde inkâr küfür demek (şirk)islâm dinî Kuranı tartışma yapmadan sorgusuz sualsiz kabul etmektir.Degisime uğramayan tek kitaptır.Senin kalbin beynin önyargılı olduğu sürece hakikati anlamak istemiyor.Tefsir okumanı tavsiye ederim, mealin açıklaması oradadır.Hasan Tahsin Feyizli (Feyzul Kuran-ı) oku sen orda anlayacağın dilde yazılı herşey.

   Sil
 30. Olum Cebelitarık boğazında suların karışmadığı 1496 yılında keşfediliyo . Hani Rönesanstan sonra falan dünyaya açılıyolar ya İstanbul'un fethi Rönesans Amerikanin keşfi falan hadi dimi dusun biraz çok cahilce bi yazi bu

  YanıtlaSil
 31. Sen bir an evvel ölümsüzlük formulünü bul aslanım. Eğer bu kafayla ölürsen vay haline. Orada sana en alâsından öğretirler Kurân, Allah, kitap, Peygamber doğrumu değilmi?

  YanıtlaSil
 32. Kuran-ı Kerim’in Büyük Mucizesi:Tatlı Suyla Tuzlu Suyun Karışmadığı Yer

  (Kuran’dan Basra Körfezine Dair Mucizevî Coğrafi İşaretler)
  25:53 - Birinin suyu tatlı, birinin suyu tuzlu iki denizi salıveren, buna rağmen ikisinin arasına karışmalarını önleyici bir engel koyan O (Allah)tır.

  25:53 - Ve huwellezi meracel BAHREYNi haza azbun FURATun we haza milhun ucacun we ceale beynehuma BERZEHen ve hicran mahcura.

  Yukarıdaki ayette, sure ve ayet numaralarından başlayarak, ayetin içerdiği bazı kelimelerin ve de ayetin ifade ettiği temel yargının verdiği ipuçlarının bizi tek bir coğrafi bölgeye yönlendirdiğini görürüz:

  Basra ( İran) Körfezi

  Basra Körfezi'nin (diğer adıyla İran Körfezi) uzunluğu 800 km kadardır. 80 km enindeki girişi, Kızıl Deniz'inki gibi, nispeten dardır ve adalarla doludur. Arabistan tarafında körfez yumuşak bir şekilde sığ sahillere dönüşür. “Birçok yerde denizin içinden tatlı su çıkar.” Mercan kayalıkları ve kum setleri giriş çıkışı tehlikeli yapsa da, gemicilerin kullanabileceği küçük koylar vardır. İran tarafındaki kıyı düzlükleri ise dardır, büyük ölçüde susuz ve kesintilidir.

  www.geocities.com/ystezel/articles/mezopotamya/bolum2.html

  (Tefhimü-l Kuran’dan/Furkan Suresi 53. ayet ve tefsiri)
  İki denizi (birbirine) salıp katan O'dur; bu, tatlı, susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında (birbirlerine karışmalarını önleyen) bir engel (berzah) ve aşılmayan bir sınır koymuştur.

  YanıtlaSil
 33. Bu olgu, denizde ve karada pek çok yerde görülmektedir, yani tatlı suyla acı su yan yana bulunmaktadır. Türk amirali Seydi Ali Reis, "Meratü'l-Memalik" adlı eserinde (16. yüzyıl), İran Körfezi'nde, denizin acı sularının altında tatlı su kaynaklarının bulunduğunu ve donanması için bunlardan faydalandığını yazar. Amerikan Petrol Şirketi de içme suyu için Zahran (haritada Dhahran adıyla geçer) yakınında kuyular kazmadan önce İran Körfezi'ndeki aynı kaynaklardan su almıştı. Bahreyn yakınında da, deniz yatağında halkın son zamanlara kadar su aldığı tatlı su kaynakları vardı.

  http://www.kuranmeali.com/tefsir.asp?sureno=25&ayet=53
  İlk olarak ayetin numarası olan 25:53 değerini enlem-boylam koordinatlarına uyarladığımızda 25.Kuzey enlemi ile 53. Doğu boylamının kesişim noktası Basra Körfezi’nin Arabistan Yarımadası tarafına isabet etmektedir. İki rakamda doğal olarak pozitif rakamları ifade ettiği için koordinat düzlemini haritaya uyarladığımızda 25. kuzey enlemi ve 53. doğu boylamı olarak karşımıza çıkar. Ayetin anlamı incelendiğinde, tatlı suyun deniz dibinden çıkarak tuzlu suyla karışmadan su yüzeyine kadar çıktığı bilgisi karşımıza çıkmaktadır. Basra Körfezi’nde bu şekilde tatlı suyun ve tuzlu suyla karışmadan yüzeye kadar çıktığı bölgeler bol miktarda mevcuttur. Daha da önemlisi bu tür bölgeler 25:53 koordinatlarının isabet ettiği Arabistan Yarımadası kıyılarında toplanmıştır. Peki neden Basra Körfezi’nden geçen herhangi bir enlemi değil de ayetin sure numarası olan 25’i ve dolayısıyla 25.enlemi esas alıyoruz? Çünkü sadece bu enlem Basra Körfezi’nden geçtiği her noktada tatlı suyla tuzlu karışmaması olayının olduğu Arabistan Yarımadası kıyılarına daha yakındır. 53. boylam ise Arabistan tarafında ve sığ olan ve aynı zamanda 25.enlemin geçtiği bölgenin tam orta kısımlarına denk gelmektedir. Bu bölge de denizin derinliğinin az, yani sığ olması deniz tabanından çıkan tatlı suyun mümkün olduğunca tuzlu suyla karışmadan yüzeye çıkmasını sağlamaktadır.
  İkinci çok önemli bir özellik ise ayette geçen özellikle BAHREYN ve FURAT kelimeleri ile ilgilidir.BAHREYN , tamamı Basra (İran) Körfezi içinde kalan tek ada devletidir.

  Ayette geçen “furat” kelimesi hem tatlı su, hem de özel isim olarak Fırat Nehri anlamına gelmektedir.Fırat Nehri suları Basra körfezine dökülen en uzun nehirdir.

  BERZAH kelimesi ise Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, kıstak anlamına gelmektedir.

  Kıstak kelimesi ise bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, “ DİL” anlamlarını içermektedir.
  Basra Körfezi haritaları incelendiğinde en dikkat çekici ve karakteristik şeklin, dar bir kıstak ile anakaraya bağlanan dil şeklindeki Katar Yarımadası olduğu hemen fark edilebilir. Ayette geçen “berzah” kelimesinin coğrafi terim olarak içeriği ele alındığında, bir yarımadanın olması ve bu yarımadayı karaya bağlayan iki yanı suyla çevrili dar bir geçidin, yani kıstağın bulunması gerekiyor.

  İşte, Katar (Qatar) Yarımadası BERZAH tanımının özelliklerine göre Basra Körfezi için çok belirgin bir şekil oluşturuyor. Tatlı ve tuzlu suyun karışmadığı bölgelerin önemli miktarda bulunduğu deniz olan Basra Körfezinde BAHREYN ve FURAT (FIRAT) ile birlikte üçüncü bir ayırıcı özellik olarak kendisini gösteriyor.

  YanıtlaSil
 34. Dinsizdeist yazmış ama yazarken de beynini uyandırmayı unutmuş..inanmamak için çırpındığın şey seni de yoktan yaratan ALLAH..kimden ne bulduysan nankörlüğünü destekleyecek almışın,bunları yapacağın zamanda aklını kullansaydın belki gerçeği nasip ederdi ALLAH..fesat peşine düşmeseydin yani!tatlı suda inci mercan yokmuş..dalgıç mısın,sünger avı mı yapıyorsun,tatlı su dibine daldın araştırdın göremedin..yok!iki üç insan yetti demek seni ALLAH'ın dedikleri yerine onların fikirlerini savunmak için..yazık o aklı ziyanına..gerçekten çok büyük hainlik bu..
  İnci ile Mercan Nereden Çıkar?

  İnci ve mercanın sadece tuzlu denizlerden çıktığına dikkat çeken âlimler, âyetin "İkisinden.. çıkar" ifadesini değişik şekillerde şöyle yorumlamışlardır:

  a) "ikisinden" demek, her ikisinden demek olmayıp, tağlip sanatı çerçevesinde tatlı ve tuzlu iki denizin birisinden çıkar demektir. Bu da tuzlu denizlere işarettir. "Ben ekmek yedim ve süt içtim" tâbiri yerine, "Ben ekmek yedim ve sütü de." cümlesinde olduğu gibi. Halbuki süt içilir, yenmez. (5)

  b) "İki deniz" tâbiri, tuzlu ve tatlı denizlerin ikisini de ihtiva ettiği için, bir tek deniz gibi tasvir edilmiştir.  Bu açıdan, "ikisinden çıkar" tâbiri,  birisinden çıkar anlamındadır. (6) 

  c) Arapça’da bir tek şeye âit bir zamir, cemi veya tesniyeler için de kullanılabilir.  Nitekim,

  "Allah yedi gök içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır." (7)

  âyetindeki üslup böyledir. Çünkü ne güneş ne de ay, yedi gökte değil, göklerden birindedir. (8)

  d) Burada bir muzaf olan "Ahad" kelimesi takdir edilir; "minhümâ" (ikisinden) tâbiri, "min ahadihimâ" (iki denizin birisinden) anlamındadır. (9) 

  e) İbn Abbas ve İkrime'den yapılan rivayete göre: inci ve mercan gökten yağan yağmur damlalarının sadef denilen canlı istiridye tarafından yutulmasından sonra teşekkül eder. Bunun içindir ki, incilerin teşekkül ettiği bu iki denize gök ve yer denizleri denilmiştir. (10)

  f) Bazı âlimlere göre âyetin zâhiri, incilerin hem tuzlu hem de tatlı denizlerden çıktığına delâlet etmektedir. Bunların sadece tuzlu denizlerden çıktığına dâir iddialar ise, dalgıçların tecrübelerine dayandırılır. Allah'ın sözü ise, dalgıçların tecrübelerinden daha çok itibar edilmeye değer. Faraza dalgıçlar,  gerçekten şimdiye kadar incileri sadece tuzlu sudan çıkarmış olsalar bile, bu  yine de incilerin tatlı suda  bulunmadığına delil olmaz. Çünkü bütün her şey,  bu dalgıçların mâlûmatına münhasır değildir. Bunların şu andaki bilgileri, ileride tatlı sulardan da inci çıkarılabileceği ihtimalini ortadan kaldırmaz. (11)

  "İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar). Hepsinden de taze et (balık) yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız."

  şeklindeki Fâtır Sûresinin 12. âyeti de çok açık bir şekilde süs eşyalarının  tuzlu ve tatlı suların her ikisinde de bulunduğunu göstermektedir. Denizlerdeki süs eşyasının en meşhuru ise, inci ve mercandır. (12)

  Son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar, inci ve mercanın deniz ve nehir sularında bulunduğunu ortaya koymuştur. İncilerin en bol şeklide Umman Yarımadasından Katar Yarımadasına kadar uzanan büyük körfez açıklarındaki sularda bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, bunların kuzey yarı küre ılıman kuşağındaki tatlı sularda bulunduğunu belirtiyorlar. Özellikle Mississippi ve onu besleyen ırmaklarda çok değerli incilerin bulunduğu kaydedilmektedir. Yine bu kaynaklara göre Asya, Avrupa ve Amerika'nın bazı ırmak ve  akarsularında inci bulunduğu belirtilmektedir. Mesela Avrupa kıtasında çıkan en kıymetli incilerin kaynağı, Bavyera ormanlarındaki akarsulardır. Çin'de ırmak inciliği çok öncelerden beri bilinmektedir. (13)


  Hasılı demem o ki Kuran bana hitabetmekte ve ben ALLAH'ın her dediğini kayıtsız ve şartsız kabul ederim..Bana ALLAH yeter..Ha bunu okuyunca fikrin mi değişecek..Konu sensen hiç ummam ama konu ALLAH ise inanırım..isterse seni de değiştirir iman verir..

  YanıtlaSil