12 Ocak 2011 Çarşamba

Günahkar Alın/Perçem

Mucize İddiası: 
Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; o yalancı, günahkar olan alnından. (Alak Suresi, 15-16)  
Yukarıdaki ayetlerde geçen "yalancı, günahkar olan alın" tanımlaması son derece dikkat çekicidir. Çünkü son yıllarda yapılan araştırmalar, kafatasının ön alın bölgesinde, beynin bazı faaliyetleri yöneten bölümünün bulunduğunu göstermiştir. 1400 yıl önce Kuran'da dikkat çekilen bu bölge ve görevi hakkındaki bilgilere günümüz bilim adamları, ancak son 60 yıl içinde açıklama getirilebilmişlerdir. Kafatasının içine, başın ön kısmına bakıldığında beynin ön alın bölgesi görülecektir. Bu bölgenin fonksiyonları hakkında fizyoloji dalında yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler Essentials of Anatomy and Physiology(Anatomi ve Fizyolojinin Esasları) isimli kitapta şu şekilde geçmektedir:  
Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüşü ve başlatılması alın loblarının ön kısmı olan ön alın bölgesinde (cerebrum) gerçekleşir. Burası çağırışım (birlik) korteksinin bir bölgesidir…  
Kitapta bu bölge ile ilgili ayrıca şu ifadeler yer almaktadır:  
Hareketle olan ilgisiyle beraber, ön alın bölgesinin aynı zamanda saldırganlığın da fonksiyonel merkezi olduğu düşünülmektedir…  
Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, beynin ön alın bölgesi, planlama, motivasyon ve iyi veya kötü hareketlerin başlatılması, yalan veya doğrunun söylenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü yürütmektedir.  
Görüldüğü gibi Alak Suresi'nde geçen "yalancı günahkar olan alın" ifadesi ile yukarıdaki tanımlama büyük bir paralellik göstermektedir. Bilim adamlarının son altmış yıl içinde keşfettikleri bu gibi bilimsel gerçekleri Allah, Kuran ayetlerinde asırlar önce insanlara haber vermektedir. 
Reddiyem: 

Kur’an düşünceyi “kalpte” olup bitmekte sanırken(*), ortaya böyle bir iddia atmak düşündürücüdür. Halbuki, mucizeciler biraz araştırma yapsalar “günahkar alın” ifadesinin eski Araplarca da kullanılan, bir insanın tamamını belirten, aynı zamanda iyi insanlar için de “mübarek alın” diye bir şeklinin bulunduğu, insanın karakterini niteleyen bir “mecaz” olduğunu görürlerdi. Örneğin Kurtubi şunları söylüyor bu konuda:
"Alın; perçem"; başın ön tarafındaki saçın adıdır. Bununla insanın tamamı kastedildiği de olur. Nitekim insanın tamamına işaret etmek suretiyle; "Bu, mübarek bir alın (perçem)dir" denilir. Bir kimseyi zelil edip, fakir düşürmek istedikleri vakit, alnından (perçeminden) yakalayan Arapların adeti üzere özellikle alın söz konusu edilmiştir. … 
Şöyle de açıklanmıştır: O alnın sahibi yalancı ve günahkardır, demektir. Nitekim; "gündüzün oruçludur, gecesi ayaktadır" denilmesi de buna benzer ki; gündüzün oruç tutar, geceleyin namaz kılar, demektir.(146)
Başka bir tefsir: 
Bu perçemin sahibi yalancı ve günahkâr olup suçu çoktur. İbn Cüzey şöyle der: Perçemin, yalancılık ve günahkârlık sıfatı ile nitelenmesi mecazdır. Gerçekte yalancı olan ve günah işleyen, onun sahibidir. Hâti, kasten günah işleyen; muhti ise kasıtsız günah işleyen demektir.(147) 
Durum bunlardan ibaret işte, mucizelik bir durum yok, İslam Öncesi Araplarca da kullanılan bir mecaz. Peki bu bir mecaz olmasa, Kur’an gerçekten kalbe yüklediklerini alna da yükleseydi bilimsel bir mucize oluşur muydu? Oluşmazdı elbette, alna çok eskiden beri pek çok nitelik yüklenmiştir. 

Büyük ihtimalle çakraları duymuşsunuzdur; insanda var olduğuna inanılan enerji merkezleridir. Üreme organlarının bulunduğu bölgeden “alna” doğru sıralanan yedi tane çakra olduğuna inanılır. Bu çakraların her birinin bir işlevi olduğuna da inanılıyordu. Alında bulunan çakraya “üçüncü göz, alın çakrası” gibi isimler verilmiştir. Bir siteden bu çakranın niteliklerini alıntılayacağım şimdi: 
Nitelikler: Yüksek Bilinçlilik, duygusal ve ruhsal sevginin merkezi, spritual iç görü, geleceği görebilme. Dengelendiğinde zihin (sağ yarımküre) ve beyin (sol yarımküre) bileşik bir alanda işlev yapar. Ardından iç görü ve kavrayış ortaya çıkar ve bunun pratik yaşamda uygulanması günlük bir hal alır. Aynı zamanda olumsuz eğilimlerden arınılması ve bencil tavırların elimine edilmesini destekler.  
Olumsuz Nitelikler: Endişe, isteri, stres, korku, şok, sinir, depresyon, baş ağrıları, konuşma ve kilo problemleri.(148) 
Bunlara binlerce yıldır varlığını sürdüren inançlardır, örneğin Hint inançlarındaki temel inançlardandır çakralar. Yani İslam’dan çok önceleri, İslam döneminde ve günümüzde bile bunlara inanıldı, inanılmaya devam ediliyor. Alna eskiler tarafından pek çok nitelik yüklenmiştir bu sebeple. Bir de üçüncü gözle ilgili bir Hint inanışına göz atalım: 
Tüm ineklerin anası Surabhi’nin çok sayıda kar beyazı davar doğurmasıyla birlikte, memelerinde gelen süt öylesine bollaşır ki, bir nehir gibi akarak Şiva’nın kaldığı yere girer ve meditasyonunu bozar.Bu işe kızan Şiva üçüncü gözünü açar ve ineklere fırlattığı ateşle beyaz postlarını siyaha ve kahverengiye çevirir… (149) 
Alın çakrasından ateş bile saçılabiliyormuş… Alna günahkar ve yalancı denilmesine şaşmamalı o halde. Tanrılar insanlara kim bilir ne yetenekler vermiştir alın çakralarıyla yapabilecekleri. Antik dönemde böyle pek çok inanç vardı, İslam’dan önce de sonra da. Dolayısıyla Kur’an mecaz kullanmayıp gerçekten alna “günahkar” deseydi, bir takım nitelikler, işlevler yükleseydi bile, bunu alın loblarına yormak yine de saçmalık olurdu. Eğer bir mucize varsa bu en başta Kur’an’dan çok daha eski olan Hint kaynaklarının mucizesi olurdu!  

Ayrıca Kur'an Hud Suresi 56. ayette, Allah'ın bütün canlıların perçeminden tuttuğunu söylüyor:
...Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın...
Hayvanlar da mı yala söyleyebiliyorlar mesela? Veya günah işleyebiliyorlar? Şu linki de okumanızı tavsiye ediyorum:Perçem alın mıdır yoksa saç mı? Bu bile belirsizdir, şu linkten farklı meallere bakabilirsiniz:


Ayetin gidişatından saçın alında kalan kısmı olduğu anlaşılıyor zaten, tefsirler de bu yönde. Yukarıda verdiğim linkte de bahsedildiği gibi. Yani alna bir şey yüklendiği yok, bütün olay perçemde. Dolayısıyla bir mucize söz konusu olamaz zaten. 

Son olarak çakralarla ilgili olarak şu videoyu izleyebilirsiniz: 

Çakra Açma (Avatar Çizgi Filminden) from wishdropper on Vimeo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


146Kurtubi,El Camiul Ahkamul Kur'an, Alak Suresi, 15.Ayetin Tefsiri.

147Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Alak Suresi, 16. Ayetin Tefsiri.
148http://doktor-reiki.tr.gg/Al&%23305%3Bn-%C7akras&%23305%3B.htm
149NTV Yayınları, Mitoloji, s.322.