Pages

8 Temmuz 2011 Cuma

Dünya'nın Yuvarlaklığı

Ayet-İddia-Kaynak

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor... (Zümer Suresi, 5)

Kuran'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Üstteki ayette "sarıp örter" olarak tercüme edilen Arapça kelime "yukevviru"dir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı, "yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak"tır. (Örneğin Arapça sözlüklerde "başa sarık sarma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullanılır.) Ayette, gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sarıp-örtmeleri (tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, aynı zamanda Dünya'nın biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak Dünya'nın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleşebilir. Yani 7. yüzyılda indirilen Kuran'da Dünya'nın yuvarlak olduğuna işaret edilmiştir.


Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anlayışında Dünya daha farklı algılanıyordu. O dönemde Dünya'nın düz bir satıh olduğu düşünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve açıklamalar da buna göre yapılıyordu. Ancak Kuran Allah'ın sözü olduğu için, evreni tarif ederken olabilecek en tanımlayıcı kelimeler kullanılmıştır. Kuran ayetlerinde ise bize henüz yakın yüzyılda öğrendiğimiz bu bilgileri 1400 sene öncesinden haber verilmektedir.

http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_15.html

Açıklama


Ayette dünyadan değil ''gökten'' bahsedilmektedir.Gök ise eskiler tarafından hep ''kubbe'' şeklinde kabul görmüştür.Kubbe tam olarak şu şekildedir;  


         

Zaten sokaktayken başınızı yukarı kaldırıp bakarsanız gök aynen bu şekilde gözükür.Ayette geçen ''yukevviru'' kelimesi tam olarak kubbeye gece ve gündüzü sarmak anlamını ifade etmektedir.Aksi iddia edilemez.Zaten mucizecinin verdiği örnektede görüyoruz bunu;

(Örneğin Arapça sözlüklerde "başa sarık sarma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullanılır.)

Sarık da başın yukarı yarısına(yarım küre) sarılır yani tam olarak kubbeyi görüyoruz biz bu örnekte de.


Sonuç olarak ayette dünyanın yuvarlaklığına dair en ufak bir işaret bile yoktur.Ayet gök kubbeye gece ve gündüzü sarmaktan bahseder.Bunun için de en uygun kelime olan  Arapça ''yukevviru'' kelimesi kullanılmıştır.